Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.10.2018
KVADOS posiluje marketing

KVADOS, a.s. realizoval školení v oblasti marketingu se zaměřením na rozdílná specifika v IT firmě. více>>

9.9.2018
UNICORN školí jednání

UNICORN, a.s. školí vybrané týmy na pokročilé techniky jednání a vyjednávání se zaměřením na spolupráci. více>>

3.5.2018
PROVYS rozvíjí vedení

Tým vedení divize PROVYS prošel kurzem s cílem sjednotit pohled na priority rozvoje. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Vývoj software metodikou SCRUM

Kurz: I440

 

Metodika SCRUM je založena na interaktivním a inkrementálním vývoji software v úzce spolupracujícím a sebeorganizujícím se týmu vývojářů v předem definovaných cyklech. Po správně provedeném zavedení zvyšuje prokazatelně SCRUM výkon vývojového týmu. Praxe však také ukazuje, že přináší řadu úskalí, které je nutné pro dosažené očekávaného efektu ošetřit.

 

Určení kurzu

·        Účastník: manažer vývoje, členové SCRUM týmu, obchodníci

·        Úroveň znalostí problematiky: středně pokročilý až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teorií i praxí zavedení metodiky SCRUM pro vývoj software. Účastníkům také poskytuje možnost vyzkoušet si klíčové prvky organizace a řízení SCRUM týmu. Postupně jsou procvičeny všechny klíčové role SCRUM týmu.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz zaměřený na praktickou stránku zavedení a běhu vývojového týmu za pomoci metodiky SCRUM. Součástí kurzu jsou šablony všech metodických dokumentů a postupů. 

 

Metodika SCRUM je logickou reakcí na klíčové nedostatky vznikající při využití lineárních, nebo kaskádových metodik při vývoji software. Tyto klasické metodiky opakovaně narážejí zejména na tyto mantinely:

·        Dlouhá prodleva od zadání do doby fakticky použitelné verze SW.

·        U jedné dílčí úlohy je velmi obtížné dodržet plánovaný odhad pracnosti, protože vývoj je kreativní činnost, kde se v průběhu programování teprve mohou objevit nečekané komplikace.

·        Pokud se zpozdí vývoj jednoho úkolu u konkrétního vývojáře, zpozdí se již také všechny ostatní na něj alokované a tím i celý projekt (vzniká kritická cesta).

·        Jak může projektový manažer neznalý programování efektivně plánovat a kontrolovat náročnost vývoje?

·        Opakovaný vývoj částí kódu, který již byl jiným vývojářem na jiném projektu vyvinut.

·        Problematické začlenění změn požadavků v průběhu běžící vývojové fáze.

 

Metodika SCRUM reaguje na tyto selhání na základě několika revolučních myšlenek:

·        Dejme zadavateli garanci pevného data, v kterém dostane nějak funkční celek.

·        Vnímejme kapacitu vývoje nikoliv po jednotlivých osobách, ale jako nedělitelné „strojové centrum“.

·        Nechme tým si volně přidělovat úkoly podle dostupnosti zdrojů, obtížnosti, případě potřebné znalosti.

·        Nechme, ať programátory kontrolují další programátoři z týmu.

·        Ať úzká spolupráce vede ke sdílení znalostí a zkušeností a brání se tak zbytečným redundancím.

·        Přenesme zodpovědnost za rozpočty úloh na samotné realizátory.

 

Tyto klíčové myšlenky se promítají jako stěžejní nit celou metodikou SCRUM. Na rozdíl od teoretických prací, které SCRUM nekriticky prosazují, kurz přináší praktický pohled na jeho zavedení, včetně upozornění na rizika a nedostatky.

 

Detailní obsah kurzu

Obsah kurzu je sestaven z těchto oblastí:

·        Mýty a pověry metodiky SCRUM

o   Podmínky fungování SCRUM metodiky

o   Příklady z praxe využití a zavedení SCRUM

·        Základní principy SCRUM

·        Osobní vs. kolektivní odpovědnost

·        Psychologická rovina zdůvodnění vysokého výkonu SCRUM týmu;

·        Doporučení na technickou organizaci SCRUM týmu

·        Scrum (skrumáž, mlýn) – základní procesní rámec pro zrychlený vývoj software

o   Systém navazujících cyklů (Sprint = jeden cyklus) vývoje (5-30 dnů a denní báze dělení)

·        Scrum-ban (kombinace metodiky Scrum a Kanban) – modifikace Srcum metodiky při častých změnách požadavků, nebo neodhadnutelných prvcích při plnění úkolů (hledání chyby, neznámý princip fungování, atd..)     

·        Vstupy a výstupy jednoho cyklu

·        Dělení rolí podle ovlivňování projektu na slepice a prasata (Pig, chicken)

o   Role prasat: Vyjednavač, Tým, Majitel produktu (Facilitator, team, Product owner)

o   Role slepic: Akcionář a manažer (Stakeholder, Manager)

·        Schůzky řízení projektu

o   Denní skrumáž (Daily scrum) – integrace v týmu

o   Skrumáž skrumáží (Scrum of  scrums) – integrace více týmů

o   Schůzka plánování cyklu (Sprint Planning Meeting)

o   Schůzka hodnocení cyklu (Sprint Rewiev Meeting)

o   Schůzka zpětného hodnocení (Sprint retrospective)

·        Klíčové řídící dokumenty SCRUM

o   Product backlog – široký seznam potenciálních funkcí z pohledu přidané hodnoty pro zákzaníky

o   Sprint backlog – seznam práce členěný do dílčích úkolů pro příští cyklus (Sprint)

o   Burn down – denně aktualizovaný seznam úkolů, které zbývá ještě v daném cyklu udělat

·        Metodiky organizace a řízení týmů a cyklů

·        Technické pomůcky pro podporu metodického řízení

·        Praktický návod přechodu vývoje na metodiku SCRUM

·        Systémové chyby metodiky SCRUM

o   Syndrom vyhoření

o   Syndrom poklesu efektivity

o   Personální senzitivita

 

              

Zpět na kurzy se zaměřením na projektové dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

7.-8.1.2019 Strategie rozvoje IT firmy

Místo konání: Praha
Dvoudenní kurz zaměřený na tvorbu firemní strategie společnosti a její zavedení do každodenního firemního života.
více>>

9.-10.1.2019 Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem
Místo konání: Praha
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

14.1.2019
Prospect call

Místo konání: Praha
Cílem kurzu je připravit účastníky na aktivní telefonické hovory s novými klienty tak, aby v co největším počtu hovorů dosáhli plánovaného cíle.
více>>

15.-16.1.2019 Organizace supportu zákazníků
Místo konání: jižní Morava
Cílem kurzu je seznámit účastníky s organizací procesu supportu, aby přinášel zákazníkům co největší spokojenost s řešením jejich požadavků a zároveň společnosti významný zisk.
více>>


Katalogy ke stažení více>>

 

 

2010 Copyright Wiseman, s.r.o., info(zavináč)wiseman.cz