Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.5.2018
PROVYS rozvíjí vedení

Tým vedení divize PROVYS prošel kurzem s cílem sjednotit pohled na priority rozvoje. více>>

6.4.2018
Bisnode ladí obchod

Bisnode Česká republika zahájil školení zaměřená na aktivní prodej svých řešení. více>>

23.3.2018
ORIWIN školí prezentace

Pro slovenskou společnost ORIWIN jsme realizovali školení s cílem zlepšit prezentační dovednosti. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Dovednosti pro řízení ziskových IT projektů

Kurz: I400

 

Kurz se zaměřuje na klíčové prvky pro efektivní a ziskové řízení IT projektů. Projektový manažer využívá k dosažení stanovených cílů projektu znalostí metodických postupů, komunikace a vedení lidí. Kurz seznamuje účastníky s kompletní sadou postupů, včetně praktických návodů a šablon dokumentů.

 

Určení kurzu

·        Účastník: projektoví manažeři, presales konzultanti, management v realizaci, konzultanti.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro efektivní a ziskové řízení softwarových a IT projektů. Říká se, že obchod rozhoduje o obratu společnosti a efektivita řízení projektů o její ziskovosti. Úspěšné vedení projektů vyžaduje kompetenci ve třech oblastech:

·        Znalost správných metodických postupů - metodické postupy jsou založeny na aplikaci dvou základních pravidel do praxe. Je to princip definice projektu 3cílem - rozsah, čas realizace a náklady (často vyjadřované časem pracnosti) a princip atomizace - dělení projektu na uchopitelné, plánovatelné, vykonavatelné a kontrolovatelné části.

·        Znalost manažerských postupů - v okamžiku, kdy je úkolem vedoucího projektu zadávat úkoly a provádět jejich kontrolu, lze jej jednoznačně považovat za vedoucího pracovníka jemu podřízené skupiny lidí na projektu. Zde vyvstává jednoznačně potřeba několika dovedností z oblasti managementu (dovednost vést, motivovat a řídit lidi), kterými projektový manažer ovlivňuje výkonnost „svého“ týmu.

·        Znalost komunikačních dovedností - druhou nejčastější příčinou selhání projektu nebo jeho nedokončení v rozsahu, čase a nákladech je právě oblast komunikace.

Úspěšný projektový manažer musí být schopen v praxi využít všech tří oblastí. Orientace pouze na jednu oblast (v IT velmi často metodická oblast) vede k negativním výsledkům práce. Navržený obsah kurzu se v poměru (60%:25%:15%) zabývá všemi oblastmi.

 

Typ kurzu

Dvoudenní intenzivní kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Vedení projektu je dovednost, která zásadně ovlivňuje výsledek projektu. Cílem je dokončení projektu ve sjednaném rozsahu, čase a plánovaných nákladech.

 

Detailní obsah kurzu

Cílem kurzu je rozvinout dovednosti potřebné pro řízení softwarových a IT projektů. Kurz je výrazně orientován na příčiny. To znamená zdůvodňování „proč“ se takovýto postup, či dovednost ustálily v oblasti projektového managementu. Proč se doporučuje právě toto a jaké má následky, pokud se takovýto postup vypustí.

Oblast metodická:

·        Důvody pro realizaci technik projektového managementu v praxi

·        Co je to projekt, jeho definice a kategorie

·        Princip 3cíle projektu a vzájemná závislost jeho veličin:

o   rozsah (co je obsahem projektu)

o   čas (doba mezi datem zahájení a ukončení)

o   náklady (v IT reprezentované často jednotkami lidské práce)

·        Princip atomizace projektu:

o   dělení projektu na fáze, podfáze a činnosti

o   obvyklé fáze IT projektu

§  analýza, návrh řešení, vývoj a testování, nasazení, školení a provoz s dohledem

o   způsob řízení dílčích fází

o   stanovení rozsahu fáze

o   stanovení akceptačních kritérií fází - jak vyhodnotit, že je fáze hotová

o   předání a akceptace fáze

·        Sestavení plánu projektu a jeho verifikace:

o   rozložení projektu na fáze

o   činnosti ve fázi a jejich ohodnocení

o   přiřazení zdrojů do plánu projektu

o   sestavení kalkulací projektu

·        Členění rozsáhlých projektů do etap

·        Ekonomika softwarového projektu:

o   typické ukazatele stavu softwarového projektu

o   periodické vyhodnocování stavu projektu z ekonomického hlediska

o   skryté hrozby pro kladnou ekonomiku projektu a jejich eliminace

·        Projektová dokumentace:

o   důvody pro tvorbu dokumentace

o   principy a zásady

o   obvyklá projektová dokumentace a její hierarchie

o   právní dopady dokumentace

o   úskalí, doporučení, tipy a rady v oblasti dokumentace

·        Rizika projektu - skutečnosti, které mapujeme a které nesmí nastat:

o   metodika mapování rizik na projektu

o   metodika řízení rizik na projektu

Oblast manažerská:

·        Sestavení projektové struktury podle typu projektu (řídící komise, vedení projektu, pracovní skupiny)

·        Motivace projektového týmu

·        Obvyklá práva a povinnosti projektového manažera z pohledu funkčního projektu:

o   4 práva manažera na projektu

o   povinnosti projektového manažera

·        Projektové schůzky a jejich význam:

o   pracovní skupina

o   vedení projektu

o   řídící komise

·        Zadání úkolu lidem na projektu:

o   S.M.A.R.T. forma - stanovení úkolu způsobem, který nelze obejít, nebo špatně pochopit

o   ideální forma - úkolovaný si sám stanovuje úkol: „vlastní myšlenka lepší, než sto cizích“

·        Jednoznačná kontrola úkolu

Oblast komunikace:

·        Komunikační schéma na projektu:

o   kdo, s kým a jakým způsobem komunikuje na projektu

o   základní pravidla komunikace a jejich důvody

·        Předložení návrhu technikou 5 vět - způsob předložení návrhu s vysokou pravděpodobností přijetí:

o   měli jste přímý návrh a skupina jej zamítla? Existuje lepší postup na jeho prosazení.

·        Nejčastější důvody selhání na projektu v oblasti komunikace:

o   cvičení: komunikace na krátkém projektu

·        Zvládnutí stížnosti a případně agresivního chování kolegy na projektu

 

Zpět na kurzy se zaměřením na projektové dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 


Další odkazy

Přihlásit se na veřejný kurz

Termíny veřejných kurzů

Domluvit si firemní kurz pouze pro Vaši společnost

Nabídka našich služeb

 

 


Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

2.-3.8.2018
Postupy řízení obchodního týmu

Místo konání: JM
Kurz se zaměřuje na celý rozsah činností vedoucího obchodního týmu. Od strategické a organizační úrovně až po nástroje každodenního tlaku na obchodníky.
více>>

7.-8.8.2018
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

9.-10.8.2018
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

15.-16.8.2018
Organizace efektivní realizace

Místo konání:Praha
Dvoudenní kurz zaměřený na dovednosti spojené se zvyšováním efektivity práce v týmu realizace projektů a vývoje produktu.
více>>


Katalogy ke stažení více>>

 

 

2010 Copyright Wiseman, s.r.o., info(zavináč)wiseman.cz