Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
11.7.2019
eD system školí obchod

Společnost eD system a.s. realizuje školení rozvoje obchodních dovedností account a product managerů. více>>

11.6.2019
GORDIC zvládá konflikty

Lidé z klíčových projektů firmy Gordic prošli školením na zvládání konfliktních a stresových situací. více>>

4.6.2019
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli středního managementu. více>>

2.4.2019
Profinit ladí obchod

Profinit EU, s.r.o. školí své lidi na postupy aktivního prodeje řešení novým i stávajícím zákazníkům. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Techniky manipulací

 I380

Slyšeli jste někdy větu: „Prosím Tě, Ty se v tom tak dobře vyznáš, zvládneš se na tohle podívat?“ Právě jste byli vystaveni silné manipulaci, která vás ve vysokém procentu přinutí se ve věci angažovat. Lidská hlava je počítač plný bezpečnostních „mezer“. Manipulace jsou plánované kroky, jak díky těmto „mezerám“ dosáhnout v hlavě „oběti“ plánovaného cíle. Vědomým rozpoznáním manipulativních technik uzavřeme tyto bezpečnostní mezery ve své hlavě.

 

Určení kurzu

·        Účastník: management, obchodní management, obchodníci, konzultanti, marketingový pracovníci.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Kurz má tři cíle:

·        Prvním cílem kurzu je rozvinout schopnost detekovat manipulaci v průběhu komunikace. Když manipulaci nedokážu rozpoznat, těžko se jí mohu vědomě bránit. Pak jsem tedy zcela bezbranná oběť.

·        Druhým cílem je naučit se bránit. Jak tedy postupovat, abych odvrátil její účinek.

·        Třetím cílem je nácvik vědomého využití manipulace k dosažení svého cíle u konkrétní osoby.

 

Využití technik manipulace má ve firemním prostředí široké použití. Od dovednosti sestavit účinnou reklamu, přes schopnost otočit rozhodující jednání ve váš prospěch, až po ovlivnění postojů ostatních kolegů a spolupracovníků.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě. Pojem „manipulace“ je obestřen tajemstvím. Je jednoznačně považován za pojem negativní. Označení „manipulátor“ je označení velmi hanlivé. Proč se tedy manipulací zabývat? Teprve velmi dobrá znalost těchto technik nám umožňuje se jim aktivně bránit. Znalost technik také otevře otázku, zda je manipulace tak neetická, za jakou ji pověsti považují.

 

Na jaké oblasti se kurz zaměřuje

·        Co je to manipulace

·        Etická úroveň manipulace

·        Jakým způsobem ovlivňujeme oběť manipulace (jak to funguje)

·        28 technik manipulace a jejich detekce a využití

·        Praktická cvičení v rozpoznání a využívání technik

 

Co to manipulace vlastně je? Je to jakýkoliv postup, kterým jedna osoba ovlivňuje druhou. V mluveném projevu je to tedy každý rozhovor. Manipulace je základní princip lidské komunikace. Každý člověk má však svou individuální hranici, které techniky manipulace považuje za škodlivé a které již ne. Ty škodlivé se dnes obecně označují pojmem „manipulace“ s negativním podtextem.

 

Dnešní existence většiny pracovních rolí je založena na komunikaci. A to jak interně ve společnosti, tak externě s potenciálními zákazníky, partnery nebo dodavateli. Je přímá úměra mezi výší mzdy a dovedností jasně vyjádřit svou myšlenku a strhnout pro ni ostatní.

 

Přínosy kurzu pro účastníka

·        Vyvrácení nejistoty a pochybností, zda jsem obětí manipulací ve svém okolí

·        Jistota v rozpoznávání manipulativních útoků.

·        Posílení dovednosti se manipulacím aktivně bránit.

·        Dosahovat s menším úsilím lepších výsledků ve své profesi díky využití manipulací.

 

 

Detailní obsah kurzu

Obsah kurzu je sestaven z těchto oblastí:

·        Co je to manipulace

·        Nevědomá a vědomá hladina manipulace

·        Etická stránka manipulace

·        Taktika a strategie manipulace

·        Jak zvýšit úspěšnost manipulace podle konkrétní cílové osoby

o   jaká technika platí na koho (typologie cílů manipulace)

o   odhad rezistence k manipulaci

o   vědomá úprava obsahu technik podle typu cíle

·        Jakým způsobem obecně manipulace fungují

·        Základní „bezpečnostní mezery“, které techniky manipulace využívají

·        Manipulační nástroje podle jejich určení:

o   Techniky využívané proti jednotlivcům

§  Aktualizace

§  Podsouvání

§  Asociace

§  Sociální motivace

§  Technika „Ano“ – „Ano“

§  Logické vyvozování

§  Budování atraktivity

§  Citové vydírání

§  Důsledky – Příčiny

§  Technika reference

§  Velitelský hlas

§  Vyvolání úzkosti

o   Techniky určené pro skupinu lidí

§  Soulad se skupinou

§  Veřejné přiřazení závazku

§  Identifikace nepřítele

§  Prezentace názoru – 5 vět

§  Technika stáda

o   Bez přítomnosti oběti

§  Bad guy / good guy

§  Minování

§  Generování drbů

o   Obranné techniky

§  Pasivní konstrukce

§  Obranná otázka

§  Technika mlčení

§  Povzbuzení imunity

§  Využití jednotlivých technik v obchodě

§  Využití technik v marketingu

§  Preferované techniky pro manažery

·        Využitelnost dílčích technik v marketingu, obchodě, práci a soukromí      

·        Situační nácviky rozpoznání a využití jednotlivých technik

 

Zpět na kurzy se zaměřením na obchodní dovednosti

Zpět na přehled kurzůPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

Cyklus kurzů manažerské akademie

Místo konání: JM, Praha
Cyklus kurzů manažerské akademie má za cíl pomoci vedoucím pracovníkům v IT firmách plnit růstové cíle jejich týmů pomocí konkrétních námětů na zvýšení kvality manažerské práce.
více>>

10.-11.9.2019 Manažerská akademie I. - práce s jednotlivcem
Místo konání: jižní Morava
Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce.
více>>

16.9.2019
Time management v IT prostředí

Místo konání: Praha
Zahlcují Vás pracovní úkoly nad Vaši časovou možnost? Kurz Vám pomůže dosáh-
nout efektivního využití Vaše-
ho času v dynamickém pros-
tředí IT společností.
více>>

17.-18.9.2019
Zvládání stresových situací

Místo konání: Praha
Kurz probírá techniky ke zvládnutí stresových situací tak, aby se úspěšně řešily a nevedly k negativním následkům.
více>>


Katalogy ke stažení více>>