Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.5.2018
PROVYS rozvíjí vedení

Tým vedení divize PROVYS prošel kurzem s cílem sjednotit pohled na priority rozvoje. více>>

6.4.2018
Bisnode ladí obchod

Bisnode Česká republika zahájil školení zaměřená na aktivní prodej svých řešení. více>>

23.3.2018
ORIWIN školí prezentace

Pro slovenskou společnost ORIWIN jsme realizovali školení s cílem zlepšit prezentační dovednosti. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Manažerská akademie 4 - techniky koučování

Kurz: I230

 Čím je vedoucí pro své lidi? Nejvyšší dosažitelnou metou je role kouče, který motivuje a poradí v každé situaci. Koučování je navedení člověka k vlastnímu růstu prostřednictvím pravidelného dialogu vedeného formou otázek. Koučování v managementu patří mezi nejnáročnější postupy motivace a řízení lidí, protože jsme jako vedoucí vystaveni obtížné zkoušce: Upozadit sami sebe a nechat prostor růst cizí myšlenky.

 

Určení kurzu

·        Účastník: management firem.

·        Úroveň znalostí problematiky: středně pokročilý až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je nacvičit jednotlivé techniky koučování a osvojit si jejich začlenění do každodenní manažerské práce. Jejich pomocí vedoucí aktivuje potenciál svých lidí, který se při běžných manažerských postupech neprojeví v plném rozsahu. Proces pravidelného koučování vyvolává u podřízených lidí ochotu se měnit a pracovat na sobě. Výsledkem je větší odpovědnost, samostatnost, loajalita a nárůst výsledků koučovaného. Tedy v celkovém důsledku mnohem lepší stav celého týmu, za který manažer odpovídá.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz zaměřený na nácvik dovedností dobrého kouče. Co to vlastně koučování je? Je to rovnocenný a dlouhodobý vztah dvou partnerů (kouče-koučovaného) za účelem rozvoje a růstu koučovaného. Kouč působí jako průvodce, který zejména pomocí technik kladení otázek poskytuje koučovanému zrcadlo k nalezení svého cíle a udržení cesty k němu. Koučing uvolňuje potenciál koučovaného a zvyšuje tak jeho výkon. Co to však znamená v praxi? Najme nám firma drahého externího kouče? V drtivé většině případů to tak nebude a je tak na manažerovi využívat dovednosti koučingu při rozvoji potenciálů členů svého týmu. 

 

Koučování se také zaměřuje na změnu postojů koučovaného. Podřízený může mít výborné znalosti a dovednosti, pokud však nejsou podpořeny jeho vnitřním postojem, nic z nich v praxi nevyužije. Kolikrát jste již slyšeli: „To je zajímavá myšlenka (znalost), ale tohle u nás do firmy nelze zavést (postoj)“. Právě tyto blokační postoje lze dobře zvládnutým koučováním změnit.

 

Kdy je koučing vhodným nástrojem při vedení lidí? 

·        Vznikne-li potřeba distribuce úkolů a pravomocí.

·        Pokud kapacitní vytížení vyžaduje změnu podřízených k samostatnějšímu fungování.

·        Je potřeba podpořit ochotu přijmout osobní odpovědnost u členů týmu.

·        Pokud některý ze zaměstnanců potřebuje pomoc při propadu jeho pracovního výkonu.

·        Pokud je v zaměstnanci potenciál, který se mu nedaří samostatně uvolnit.

·        Pokud podřízený ustrnul ve svém rozvoji a tvrdí, že již na sobě nepotřebuje pracovat.

·        Při přípravě na novou roli nebo pomoci při výkonu nové role.

·        Motivace k iniciativě a samostatnému myšlení.

·        Je potřeba znovu členy týmu naučit navrhovat možné způsoby řešení konkrétní situace.

·        Člen týmu se cítí prací nenaplněn a uvažuje o odchodu.

 

 

Přínosy kurzu pro účastníka

·        Stane se lepším partnerem pro svůj tým

·        Podaří se mu více aktivovat tým jako celek

·        Zvýšení své obliby i autority v týmu

·        Uvolní manažerům ruce přenesením dílčího rozhodování na samostatnější členy týmu

·        Sníží se třenice s experty v mém týmu

 

 

 

Detailní obsah kurzu

·        Co to je koučing a jak funguje - zbavení mýtů a legend

·        Klíčové přínosy koučingu - proč se jím jako manažer zabývat, co od něj lze očekávat

·        Situace, kdy je koučing účinný jako nástroj řízení lidí (managementu)

o   potřeba distribuce úkolů a pravomocí

o   pomoc při sníženém výkonu

o   odmítání potřeby na sobě pracovat

o   odmítání osobní odpovědnosti

o   příprava na novou roli

o   motivace k iniciativě zaměstnanců

·        Dílčí nástroje koučingu

o   kladení otázek

o   osobní příklad

o   referenční příběhy

o   simulace a školení dovedností

o   poskytnutí zpětné vazby

·        Postupy nasměrování ke zdroji inspirace

·        Vlastnosti dobrého kouče

·        Rizika bránící uplatnění koučování

·        Role kouče vůči koučovanému

·        Fáze koučování

o   připuštění potřeby změny - nabourání stávajícího stavu spokojenosti a stagnace. Zhodnocení současného výkonu.

o   příprava na změny - uvědomění si potřeby cílů a vizí. Nastavení cílového stavu změny.

o   ujasnění vizí, cílů a směřování rozvoje. Nastavení plánu změny k cílovému stavu.

o   průběžný rozvoj - kontrola a přehodnocování vizí a cílů. Jednání a kontrola úkolů podle plánů.

·        Jak rozpoznat osoby, které lze a které nelze koučovat

·        Metody koučování a jejich vhodnost (postupy a praktický nácvik)

o   1:1 koučování - jeden kouč, jeden koučovaný

o   1:N koučování - jeden kouč, skupinka koučovaných

o   sebe koučing

o   1:1 a 1:N ve variantě externího (mimo firmu) a interního (např. nadřízený) kouče

·        Praktické tipy a triky pokročilého koučování

o   vybrané praktické postupy a techniky v rámci koučingu

·        Rizika a bariéry pro realizaci koučingu

·        Koučing, mentoring, manipulace - jaké jsou rozdíly a proč se jich nebát

Zpět na kurzy se zaměřením na manažerské dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 

 


Další odkazy

Přihlásit se na veřejný kurz

Termíny veřejných kurzů

Domluvit si firemní kurz pouze pro Vaši společnost

Nabídka našich služeb

 

 


Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

2.-3.8.2018
Postupy řízení obchodního týmu

Místo konání: JM
Kurz se zaměřuje na celý rozsah činností vedoucího obchodního týmu. Od strategické a organizační úrovně až po nástroje každodenního tlaku na obchodníky.
více>>

7.-8.8.2018
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

9.-10.8.2018
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

15.-16.8.2018
Organizace efektivní realizace

Místo konání:Praha
Dvoudenní kurz zaměřený na dovednosti spojené se zvyšováním efektivity práce v týmu realizace projektů a vývoje produktu.
více>>


Katalogy ke stažení více>>

 

 

2010 Copyright Wiseman, s.r.o., info(zavináč)wiseman.cz