Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
3.5.2018
PROVYS rozvíjí vedení

Tým vedení divize PROVYS prošel kurzem s cílem sjednotit pohled na priority rozvoje. více>>

6.4.2018
Bisnode ladí obchod

Bisnode Česká republika zahájil školení zaměřená na aktivní prodej svých řešení. více>>

23.3.2018
ORIWIN školí prezentace

Pro slovenskou společnost ORIWIN jsme realizovali školení s cílem zlepšit prezentační dovednosti. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Manažerská akademie 1 - práce s jednotlivcem

I200 

Kurz účastníkům přináší přehled o tom, co to znamená být výborným vedoucím pracovníkem v IT firmě. První dvoudenní část se zaměřuje na dovednosti potřebné pro práci s jednotlivým pracovníkem, jakými jsou například motivace, zadání úkolu, kontrola nebo výtka k nekvalitně odvedené práci. Druhým zaměřením je sebepoznání účastníka z pohledu jeho silných stránek i námětů na zlepšení při vedení lidí.

                                            

Určení kurzu

·        Účastník: management na všech úrovních, projektoví manažeři.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Cíle kurzu

Cílem je rozvoj osobnosti manažera prostřednictvím osvojení ucelené sady technik a dovedností nezbytných pro efektivní motivaci a řízení jednotlivce. Druhým cílem je přinést účastníků konkrétní náměty na zlepšení pro působení v roli manažera. Kurz ke každému tématu prochází jak nezbytné teoretické znalosti, tak následně praktické procvičení správných postupů. Umožňuje tak vynikající přípravu na situace každodenní manažerské praxe.

 

V reálné IT firmě jsou lidé často do vedoucích funkcí jmenováni na základě odborných znalostí a výborných pracovních výsledků. V práci s lidmi jsou však pro úspěšné a zejména efektivní řízení potřebné zcela odlišné znalostí, než jaké manažer doposud získal ve svém odborném působení.

 

Ve stejné pozici jsou také majitelé firem, kteří vydupali úspěch své firmy z ničeho svou intenzivní prací. Nárůst zaměstnanců však vede k potřebě změny právě ve způsobu vedení lidí. Dříve efektivní postupy se stávají s navyšujícím se počtem zaměstnanců neefektivní nebo dokonce ohrožující další růst.

 

Výkon každého člena v týmu je zásadně ovlivněn schopností manažera jej vést. Pro každého jednotlivce přináší největší efekt jiný přístup a nástroje řízení. Aktivní rozpoznání a aplikace takovýchto postupů v praxi vede ke schopnosti vybudovat příjemnou pracovní atmosféru a vysoce výkonný tým jako celek.

 

Obsah kurzu

Obsah kurzu je tvořen sadou dovedností a znalostí vybraných jak z oblasti „leadership“ (schopnost nadchnou lidi pro vytyčený směr), tak z oblasti „management“ (jasné postupy k dosažení přesně stanovených cílů). Prožitková praktická cvičení se zaměřují na situace, které manažera potkávají v každodenním kontaktu s pracovníky i nadřízenými. Ať již se jedná o motivaci, úkolování, kontrolu výsledků práce, pohovory, diskuze o osobně nepříjemných skutečnostech, výtky k nedostatkům práce nebo vedení porady.

 

Sebepoznání účastníků je především dosaženo prostřednictvím testu na konci prvního dne kurzu, který mapuje silné stránky a potenciální oblasti na zlepšení z pohledu vedení lidí. Cílem je poskytnout individuální zpětnou vazbu na:

·        Styl vedení - Jaký je můj intuitivní přístup k ostatním lidem v týmu, jeho výhody a nevýhody.

·        Preferované metody motivace podřízených - K jakým nástrojům intuitivně inklinuji při motivaci týmu.

·        Vlastní sebe motivační důvody - Co mne osobně motivuje k práci. Co mne uspokojuje.

·        Inklinace ke komunikačnímu typu -  Jak reaguji, v čem jsem silný, co potřebuji rozvíjet.

·        Kde mám největší prostor na zlepšení při vedení lidí.

Každý účastník obdrží výstup testu v průběhu druhého dne v písemné podobě.

 

Přínosy pro účastníka kurzu

·        Ucelený přehled o tom, co je náplní práce špičkového vedoucího týmu lidí v IT firmě

·        Nácvik správných postupů v různým manažerských situacích

·        Větší respekt u vedených lidí

·        Celkové zlepšení vnímání výsledků mé manažerské práce ve firmě

·        Schopnost motivovat k výsledkům a zároveň mít v týmu dobrou atmosféru

·        Konkrétní náměty na zlepšení své vlastí manažerské práce

Detailní obsah kurzu

·        Co znamená „být manažer“ - uvědomění si klíčového rozdílu v uvažování manažera a řadového pracovníka

·        Jaká práva musím mít, abych byl skutečný manažer

·        Co určuje sílu mé manažerské pozice ve firmě

·        Čtyři základní povinnosti v chování manažera vůči vlastním lidem

·        Co to je management (vedení) a co leadership (vůdcovství), rozdíly v technikách a zaměření

·        Vize jako nástroj vůdcovství

o   Důvody pro potřebu existence vize

o   Vlastnosti správně stanovené vize

o   Role vize při integraci týmu a firmy

o   Způsoby šíření vize ve firmě a týmu

·        Změna jako základ managementu

·        Korektní zadání úkolu příkazem

·        Co to je „manažerské prostředí plnění úkolů“ a jak jej vytvářím

·        Styly vedení lidí

o   Konkrétní styly vedení lidí a ke kterému inklinuji já

o   K jakým úkolům je který manažerský styl vhodný

·        Zpětná vazba na znalost o svém týmu

·        Nástroje vedení lidí – proč mne moji lidé respektují?

·        Motivace - vnitřní motor pracovníka

o   Co to jsou motivační faktory

o   Jaká je motivace konkrétního pracovníka a jak podle ní nastavovat prostředí

o   Zásady a postupy správné motivace

o   Důvody demotivace a frustrace v praxi

o   Pochvala jako silný (a levný) motivační nástroj - vlastnosti a postupy

·        Zadání úkolu požádáním - jak nenařizovat, ale motivovat pracovníky samostatně si stanovit úkol

·        Kontrola stavu práce

o   Schopnost manažera klást správné otázky

o   Kontrola jako motivační nástroj

o   Průběh zjišťování stavu

·        Výtka jako nástroj pro řešení vědomých chyb a zanedbání povinností

o   Výtka jako motivační prvek

o   Způsob a postup vedení výtky

o   Postupný růst tlaku v sekvenci výtek

·        Ukončení spolupráce – jak správně vést pohovor o ukončení spolupráce

·        Osobně nepříjemný rozhovor - jak sdělit někomu osobně nepříjemnou skutečnost a minimalizovat negativní dopady

·        Základní pravidla pro řízení porady

 

Zpět na kurzy se zaměřením na manažerské dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 


Další odkazy

Přihlásit se na veřejný kurz

Termíny veřejných kurzů

Domluvit si firemní kurz pouze pro Vaši společnost

Nabídka našich služeb

 

 


Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

2.-3.8.2018
Postupy řízení obchodního týmu

Místo konání: JM
Kurz se zaměřuje na celý rozsah činností vedoucího obchodního týmu. Od strategické a organizační úrovně až po nástroje každodenního tlaku na obchodníky.
více>>

7.-8.8.2018
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

9.-10.8.2018
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

15.-16.8.2018
Organizace efektivní realizace

Místo konání:Praha
Dvoudenní kurz zaměřený na dovednosti spojené se zvyšováním efektivity práce v týmu realizace projektů a vývoje produktu.
více>>


Katalogy ke stažení více>>

 

 

2010 Copyright Wiseman, s.r.o., info(zavináč)wiseman.cz