Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
4.6.2019
Asseco školí management

Pro společnost Asseco Solutions, a.s. realizujeme školení speciálně zaměřená na roli středního managementu. více>>

2.4.2019
Profinit ladí obchod

Profinit EU, s.r.o. školí své lidi na postupy aktivního prodeje řešení novým i stávajícím zákazníkům. více>>

5.3.2019
Unicorn školí vyjednávání

Unicorn system a.s. školí klíčové lidi ve vyjednávacích dovednostech se zaměřením na posilování dlouhodobé spolupráce se zákazníky. více>>

18.2.2019
IDC posiluje komunikaci

Společnost IDC školí konzultanty s cílem zvýšit kvalitu komunikace ve vývojových a realizačních týmech. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Techniky manipulací

I380

Slyšeli jste někdy větu: „Prosím Tě, Ty se v tom tak dobře vyznáš, zvládneš se na tohle podívat?“ Právě jste byli vystaveni silné manipulaci, která vás ve vysokém procentu přinutí se ve věci angažovat. Lidská hlava je počítač plný bezpečnostních „mezer“. Manipulace jsou plánované kroky, jak díky těmto „mezerám“ dosáhnout v hlavě „oběti“ plánovaného cíle. Vědomým rozpoznáním manipulativních technik uzavřeme tyto bezpečnostní mezery ve své hlavě.

 

Určení kurzu

·        Účastník: management, obchodní management, obchodníci, konzultanti, marketingový pracovníci.

·        Úroveň znalostí problematiky: začátečník až pokročilý.

 

Termín kurzu

         ·        18 - 19.6.2019

 

Místo kurzu

         ·        Praha

 

Cíle kurzu

Kurz má tři cíle:

·        Prvním cílem kurzu je rozvinout schopnost detekovat manipulaci v průběhu komunikace. Když manipulaci nedokážu rozpoznat, těžko se jí mohu vědomě bránit. Pak jsem tedy zcela bezbranná oběť.

·        Druhým cílem je naučit se bránit. Jak tedy postupovat, abych odvrátil její účinek.

·        Třetím cílem je nácvik vědomého využití manipulace k dosažení svého cíle u konkrétní osoby.

 

Využití technik manipulace má ve firemním prostředí široké použití. Od dovednosti sestavit účinnou reklamu, přes schopnost otočit rozhodující jednání ve váš prospěch, až po ovlivnění postojů ostatních kolegů a spolupracovníků.

 

Typ kurzu

Dvoudenní kurz je zaměřený na rozpoznání, případně využití manipulativních technik v každodenním pracovním i soukromém životě. Pojem „manipulace“ je obestřen tajemstvím. Je jednoznačně považován za pojem negativní. Označení „manipulátor“ je označení velmi hanlivé. Proč se tedy manipulací zabývat? Teprve velmi dobrá znalost těchto technik nám umožňuje se jim aktivně bránit. Znalost technik také otevře otázku, zda je manipulace tak neetická, za jakou ji pověsti považují.

 

Na jaké oblasti se kurz zaměřuje

·        Co je to manipulace

·        Etická úroveň manipulace

·        Jakým způsobem ovlivňujeme oběť manipulace (jak to funguje)

·        28 technik manipulace a jejich detekce a využití

·        Praktická cvičení v rozpoznání a využívání technik

 

Co to manipulace vlastně je? Je to jakýkoliv postup, kterým jedna osoba ovlivňuje druhou. V mluveném projevu je to tedy každý rozhovor. Manipulace je základní princip lidské komunikace. Každý člověk má však svou individuální hranici, které techniky manipulace považuje za škodlivé a které již ne. Ty škodlivé se dnes obecně označují pojmem „manipulace“ s negativním podtextem.

 

Dnešní existence většiny pracovních rolí je založena na komunikaci. A to jak interně ve společnosti, tak externě s potenciálními zákazníky, partnery nebo dodavateli. Je přímá úměra mezi výší mzdy a dovedností jasně vyjádřit svou myšlenku a strhnout pro ni ostatní.

 

Přínosy kurzu pro účastníka

·        Vyvrácení nejistoty a pochybností, zda jsem obětí manipulací ve svém okolí

·        Jistota v rozpoznávání manipulativních útoků.

·        Posílení dovednosti se manipulacím aktivně bránit.

·        Dosahovat s menším úsilím lepších výsledků ve své profesi díky využití manipulací.

 

 

Detailní obsah kurzu

Obsah kurzu je sestaven z těchto oblastí:

  • Co je to manipulace
  • Nevědomá a vědomá hladina manipulace
  • Etická stránka manipulace
  • Taktika a strategie manipulace
  • Jak zvýšit úspěšnost manipulace podle konkrétní cílové osoby

o   jaká technika platí na koho (typologie cílů manipulace)

o   odhad rezistence k manipulaci

o   vědomá úprava obsahu technik podle typu cíle

  • Jakým způsobem obecně manipulace fungují
  • Základní „bezpečnostní mezery“, které techniky manipulace využívají
  • Manipulační nástroje podle jejich určení:

o   Techniky využívané proti jednotlivcům

§  Aktualizace

§  Podsouvání

§  Asociace

§  Sociální motivace

§  Technika „Ano“ – „Ano“

§  Logické vyvozování

§  Budování atraktivity

§  Citové vydírání

§  Důsledky – Příčiny

§  Technika reference

§  Velitelský hlas

§  Vyvolání úzkosti

o   Techniky určené pro skupinu lidí

§  Soulad se skupinou

§  Veřejné přiřazení závazku

§  Identifikace nepřítele

§  Prezentace názoru – 5 vět

§  Technika stáda

o   Bez přítomnosti oběti

§  Bad guy / good guy

§  Minování

§  Generování drbů

o   Obranné techniky

§  Pasivní konstrukce

§  Obranná otázka

§  Technika mlčení

§  Povzbuzení imunity

§  Využití jednotlivých technik v obchodě

§  Využití technik v marketingu

§  Preferované techniky pro manažery

  • Využitelnost dílčích technik v marketingu, obchodě, práci a soukromí      

·        Situační nácviky rozpoznání a využití jednotlivých technik

 

 

 

Cena kurzu za účastníka

Obsah v ceně

Cena bez DPH

 

·        školící materiály a ostatní potřebné pomůcky

·        na přání nahrávky z jednotlivých cvičení

·        certifikát absolvování kurzu a certifikát pro nejlepšího z kurzu

·        občerstvení po dobu trvání kurzu

 

18.800KčPřihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

16.-18.7.2019
Prodej IT řešení - Trust IT Selling

Místo konání:JM
Být úspěšný v IT obchodě znamená zvládnout řízené budovaní vztahů a vyvolání zájmu o naše řešení. Ti nejlepší používají „Trust IT Selling“.
více>>

13.-14.8.2019
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

15.-16.8.2019
Pokročilé techniky vyjednávání

Místo konání: Praha
Umění dovést protistranu k předem naplánované dohodě, a to tak, že je s ní spokojená, je vyvážováno v dnešním světě zlatem.
více>>

26.-28.8.2019 Prodej IT řešení 2 - TOP IT Selling
Místo konání: Praha
Třídenní kurz, který se zaměřuje zejména na intenzivní procvičení vítězného strategického uvažování v rovině budování vztahů.
více>>


Katalogy ke stažení více>>