Logo
   
 
Hledej:
Aktuality
29.8.2019
OR-CZ školí komunikaci

Klíčoví konzultanti společnosti OR-CZ spol. s r.o. prošli školením komunikačních dovedností. více>>

20.8.2019
E LINKX posiluje management

Vedoucí týmů společnosti E LINKX prošli školením manažerských dovedností. více>>

11.7.2019
eD system školí obchod

Společnost eD system a.s. realizuje školení rozvoje obchodních dovedností account a product managerů. více>>

11.6.2019
GORDIC zvládá konflikty

Lidé z klíčových projektů firmy Gordic prošli školením na zvládání konfliktních a stresových situací. více>>

Odkazy
Pracujte pro Wiseman.
Intenzivní poptávka po našich službách vede k otevření řady nových pozic. Vaše budoucnost v personálních službách je u nás. více>>

Víte, že?
Sestavením
individuálně orientovaného vzdělávacího plánu pro vaše zaměstnance můžete snížit náklady na vzdělávání a zvýšit spokojenost zaměstnanců? více>>

 
Rozpočtování rozsáhlých IT projektů

Kurz: I420

 

Projekty v oblasti IT řešení se vyznačují tím, že detailní specifikace dodávky je často známá až v průběhu realizace. Přesto již při tvorbě nabídky potřebujeme co nejpřesnější rozpočet. Tento plán se následně neustále zpřesňuje. Kurz se zaměřuje na dovednost a postupy plánování projektů.

 

Určení kurzu

·        Účastník: projektoví manažeři.

·       Úroveň znalostí problematiky: středně pokročilý. Doporučená je předchozí účast na kurzu I300 „Projektový management“.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je nacvičit podrobné postupy tvorby IT rozpočtu. Tento nejprve slouží jako klíčový prvek pro stanovení ziskové prodejní ceny. Následně je dále dopracován do klíčové řídící dokumentace projektu. Kurz vyžaduje znalost projektové metodologie minimálně v rozsahu fází: analýza, návrh, vývoj, testování, nasazení a podpora při rozjezdu systému.

 

Typ kurzu

Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na praktický nácvik postupu tvorby rozpočtu IT projektu a jeho postupné iterace k finální podobě na modelových příkladech. Součástí kurzu jsou i nástroje pro modelaci rozpočtu pro prostředí Microsoft Excel. Postupy tvorby rozpočtu jsou doplněny o „soft-skills“ postupy potřebné pro jeho tvorbu, zejména o komunikaci s obchodníkem a vývojářem tvořícím odhad vývojových prací na projektu.

 

Detailní obsah kurzu

Kurz je složen z následujících bloků:

·        Krátká rekapitulace fází projektové metodiky ve vztahu k tvorbě rozpočtu

·        Proces rozpočtování jako postupná interakce mezi potřebami zákazníka a možným řešením

·        Pracnost (čas) na projektu jako řídící veličina projektu

·        Klasifikace pracnosti a další nezbytné atributy nad rámec veličiny „čas“, zejména ve vztahu k finančním

·        Metoda tvorby rozpočtu TOP-DOWN a využití v praxi + limity

o   rozpočet je založen na postupném dělení cílů do dílčích bloků a následném zpřesnění celkové kalkulace

·        Metoda tvorby rozpočtu DOWN-TOP a využití v praxi + limity

o   rozpočet je postupně tvořen přidáváním dílčích bloků, které jsou detailně zpracovány. Finální verze rozpočtu tak vzniká až po definitivním začlenění všech samostatně zpracovaných boků

·        Metodika postupné iterace rozpočtu k finální verzi v rámci běhu projektu (aplikace TOP-DOWN na postup v čase)

·        Odvození finančního nákladového rozpočtu na projekt a jeho vztah k prodejní ceně

o   metodika ocenění zdrojů na projektu

o   techniky rozdílného ocenění jednotek pracnosti (viz klasifikace pracnosti)

o   další oceňované položky nad rámec rozpočtu

o   odhad režijních nákladů na projekt na základě „vedlejších“ informací

·        Technika tvorby rozpočtu bez omezení

o   není předem dán limit v žádném klíčovém parametru (čas, náklady, zdroje)

·        Technika tvorby rozpočtu s omezením v jednom vstupním bodu: čas, náklady, nebo zdroje

o   rozpočet je možné začít budovat na základě jednoho pevného omezení, ostatní jsou následně zapracována

·        Verifikační simulační výpočty realizovatelnosti zakázky v rozpočtu při více pevných parametrech

·        Metodika tvorby priorit požadavků z hlediska rizik na nedodržení rozpočtu             

·        Controllingová funkce rozpočtu v praxi

o   vykazování odvedených prací vůči rozpočtu

o   uzavření a vyúčtování jednotlivé fáze projektu

 

Zpět na kurzy se zaměřením na projektové dovednosti

Zpět na přehled kurzů

 Přihláška na kurzy
Pro přihlášení na
veřejné kurzy zde naleznete více>>

Aktuálně otevřené kurzy
Termíny aktuálně otevřených kurzů
více>>

21.-22.10.2019
Marketing v IT prostředí

Místo konání: Praha
Dvoudenní intenzivní kurz zaměřený na rozvoj dovedností lidí, kteří odpovídají v IT firmě za marketing, nebo se podílejí na definici marketingové strategie firmy.
více>>

23.-24.10.2019 Postupy analýzy potřeb zákazníků
Místo konání: JM
Cílem dvoudenního kurzu je zdokonalit účastníky v tom, jak při tvorbě analýzy a následného návrhu řešení postupovat.
více>>

4.-5.11.2019
Dovednosti pro řízení IT projektů

Místo konání: jižní Morava
Kurz zabývající se dovednostmi naplánovat, řídit a vyhodnotit IT projekt. Kompletní sada nástrojů, praktických návodů a šablon pro špičkového PM.
více>>

7.-8.11.2019
Zvládání stresových situací

Místo konání: Praha
Kurz probírá techniky ke zvládnutí stresových situací tak, aby se úspěšně řešily a nevedly k negativním následkům.
více>>


Katalogy ke stažení více>>